Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

το ιστολόγιο μου: copperINart II :my blog
copperINart II
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με αφορμή συνεργατικά και επαγγελματικά θέματα. Από τις 14-10-2011, με 11 δημοσιευμένες αναρτήσεις μόνο έως τώρα, το ιστολόγιο στην ουσία είναι καταργημένο. Από το Σεπτέμβρη όμως του 2018 το έκανα ως το δεύτερο προσωπικό μου ιστολόγιο στο οποίο θα αναρτώνται όλες οι κατασκευές μου που είναι σε μορφή βίντεο και φωτογραφίας, αλλά, και τα κείμενα μου, καθώς και τα πεζοπορικά μου βίντεο και φωτογραφίες. Σύνολο αναρτήσεων 15.
τελευταία ενημέρωση ανάρτησης 28-11-2018
  1. *για το προφίλ αυτό (σχετικά με το προσωπικό προφίλ μου στο φατσοβιβλίο), 19-11-2018
  2. τα κατασκευαστικά μου βίντεο, 7-10-2018
  3. Ιστολόγια / Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης / Επικοινωνία, 6-9-2018 
  4. Νέα διεύθυνση και τίτλος ιστολογίου., 3-9-2018 
  5. αναρτήσεις το 2017
  6. αναρτήσεις το 2016
  7. αναρτήσεις το 2015
  8. αναρτήσεις το 2014
  9. αναρτήσεις το 2013
  10. αναρτήσεις το 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: