Σάββατο, 1 Μαρτίου 2008

Αίμα ~ Blood... η αγάπη μοιάζει σαν το αίμα.
Για να δεχτείς τη μετάγγιση,
πρέπει να έχεις την ίδια ομάδα.
αλκυόνη παπαδάκη

Δημοσίευση σχολίου