Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Τελευταία Ενημέρωση Μπλογκ ~ Blog's Last Update

σήμερα 1 Νοεμβρίου 2017 γ ι ο ρ τ ά ζ ο υ μ ε  τα  10  χρόνια παρουσίας μας στην  blog όσφαιρα! διαβάστε το παρακάτω ...

Τα Ιστολόγια Μου ~ My Blogs

Σάββατο, 1 Μαρτίου 2008

Αίμα ~ Blood... η αγάπη μοιάζει σαν το αίμα.
Για να δεχτείς τη μετάγγιση,
πρέπει να έχεις την ίδια ομάδα.
αλκυόνη παπαδάκη

Δημοσίευση σχολίου