Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Οι Μετανάστες είναι Ταξικά Μας Αδέλφια. ~ Immigrants are our Working Class Brothers.


Δεν υπάρχουν σχόλια: