Τα Ιστολόγια Μου ~ My Blogs

ή θα είσαστε ΕΛΕύΘΕΡΟΙ ή θα είσαστε ήΣΥΧΟΙ και τα δύο ΔΕΝ γίνεται ~ or you will be FREE or you will be QUIET both is NOT


Δημοσίευση σχολίου